Harmonize Kablolar

Harmonize Kablolar

Harmonize Kablolar

Harmonize Kablolar, Uluslararası standartlara göre üretilip isimlendirilmiş kablolardır. Üzerinde yazan kodlar, Dünya’nın her yerinde geçerlidir. İsimlendirmedeki harfler ve sayıların hepsinin bir anlamı vardır.

Enerji Kabloları ve İsimlendirme

Enerji dağıtım-iletim, telekomünikasyon, inşaat, madencilik, petrol, gaz ve bunun gibi birçok farklı sektörde çok çeşitli kablo türleri kullanılmaktadır.

Özellikle yoğun şehirleşme yaşanan yerlerde aynı bina içinde dahi yüzlerce farklı kablo tipi bulunmaktadır.

Kabloların birbirinden kolayca ayırt edilmesi, kablo isimlendirme standartları sayesinde mümkün hale gelmiştir. Diğer bir ifadeyle, kablo isimlendirme standartları kablo sektörünün alfabesidir.

İsimlendirme standartlarının ortak amacı; pazar/müşteri/üretici arasında ortak bir dil oluşturulmasını sağlamaktır.

iletken yapısı, iletken üzerinde kullanılan izolasyon malzemesi (PVC, XLPE.. gibi), kablonun damar eğirme şekli, ekranlı/zırhlı olup olmadığı, dış kılıf malzemesi (PVC, PE..) gibi birçok önemli bilgi kablo isimlendirilmesi ile tarif edilebilmektedir.

Kablo yapısının yanında kabloların isimlendirilmesi ülke standartlarına göre de farklılık gösterebilmektedir. Kısaca, farklı rumuzlar, aynı kabloyu tarif edebilmektedir. Kablo üreticileri için yolculuk isimlendirme başlar, üretim ile devam eder ve gerekli testlerle sonlanır.

Kablo sektöründe geniş bir kullanıma sahip enerji kabloları için genel kabul görmüş isimlendirme standartları Cenelec HD361, VDE, TS 621 ve CEI-Unel 35011 olarak sıralanabilir.