Bakır İletkenler Elektrik ve ısı enerjisi geçiren cisimlere iletken madde denir.

Bakır İletkenler

Bakır İletkenler

Bakır İletkenler Elektrik ve ısı enerjisi geçiren cisimlere iletken madde denir. İletkenler, Cisimlerin veya ortamların, bir noktasından diğerine ısı veya elektriği direncine bağlı olarak az çok iletme yeteneğine sahiptir.

 Bakır Filmaşin  Bükümlü Çıplak Bakır Tel   Çıplak Bakır Tel  Çok Telli Çıplak Bakır Tel

En iyi iletken altın, sonra gümüştür. ama altın ve gümüş yüksek maliyetli olduğundan elektrik iletiminde kullanılmamaktadır.

Tp Elektrik Sanayi Grubu Ürünler

Sanayi Grubu Ürünler Tp Elektrik

/
Tp Elektrik Sanayi Grubu Ürünler
Tp Elektrik Anahtar Priz Grubu Ürünler

Tp Elektrik Anahtar Priz Grubu Ürünler

/
Tp Elektrik Anahtar Priz Grubu Ürünler Çocuk Korumalı…
Tp Elektrik İthal Ürünler

Tp Elektrik İthal Ürünler

/
Tp Elektrik İthal Ürünler
Tp Elektrik Fiyat Listeleri Broşürler
Kablo Fiyatları

Kablo Fiyatları, 2.5 Kablo, Nyy Kablo, Nya kablo

/
Kablo Fiyatları Bayiliğini yaptığımız kablo firmalarının…

Elektrik telleri birer iletkendir, Altın ve gümüş iyi iletken olmasına rağmen elektrik enerjisisnin iletiminde bakır iletkenler ve alüminyum iletkenler kullanılır. Elektrik telleri kullanım alanına göre bakır veya alüminyumdan üretilir. En yaygın kullanılan elektrik taşıma materyali bakır iletkenlerdir.

Bakır iletkenler, Bakır filmaşin, Bükümlü çıplak Bakır tel, Çıplak bakır tel ve çok telli çıplak bakır tel olarak üretilmektedir.

Katı bir cisimden geçen akımı, düzgün bir elektron akışıdır (elektronlar çekirdek çevresinde bir yük bulutu meydana getiren, negatif elektrik yüklü parçacıklardır). Ama elektronlar her maddede aynı kolaylıkla hareket edemezler, mesela camda, bakıra göre büyük bir dirençle karşılaşırlar.

Elektrik iletkenliği: Bir cismin elektrik iletme oranıdır.. Elektrik ileten maddelerin yapısındaki elektronlar atom çekirdeklerine gevşek bağlanmıştır. Eğer böyle bir cisme elektrik alanı uygulanırsa, atomlar arasında serbest elektron akımı ortaya çıkar. Gümüş, bakır, altın ve alüminyum iyi iletken oldukları halde, gaz ve sıvılar iyonize olmuş durumda elektrik akımı iletirler.

Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli etken, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye “valans yörünge” üzerinde bulunan elektronlara da “valans elektron” adı verilir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 ‘den büyük olan maddeler yalıtkan, atomların dış (serbest) yörüngelerinde elektron sayıları (1-2-3) yani dörtten az olan elementlere iletken denir. İletken malzemelerde örneğin; altın, gümüş, bakır ve alüminyum gibi elektronlar atomlarından ayrılıp hareket edebilirler. Bunlar serbest elektronlardır.

Bakır İletkenler üzerindeki serbest elektronlar elektrik akımını bir noktadan bir noktaya kolaylıkla taşırlar. Bütün metaller iletkendir.  Mesela bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron vardır. Bu bakırın iletken olduğunu belirler. Bakır iletkenin iki ucuna elektrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılır. Nedeni ise  maliyeti düşük ve iyi bir iletkendir. Buna karşılık cam, seramik ve plastik malzemelerin çoğu gibi kimi maddeler ise, elektriği hemen hemen hiç iletmedikleri için, yalıtkan olarak kullanılırlar.